Refabrykacja i regeneracja elektroniki

Poddajemy regeneracji elektronikę z błędami fabrycznymi i w uszkodzoną w toku eksploatacji. Prowadzimy wymianę pojedynczych podzespołów i kompleksowy wymiany modułów w dużych partiach towaru. Dysponujemy odpowiednim, profesjonalnym warsztatem i bogatym doświadczeniem pozwalającym podejmować się zadań tego typu.

Specjalizujemy się w poprawianiu błędów produkcyjnych gdy odsyłanie wadliwej partii do producenta jest nieopłacalne.